Get invited to our slack community and get access to opportunities and data science insights

Kiinteistömaailma, eCraft ja WhereOS analysoivat asuntojen hintojen kehityksen Suomessa

Kiinteistömaailma, eCraft ja WhereOS toteuttivat yhdessä analyysin Suomen kuuden suuren kaupungin asuntojen hintakehityksestä. Kiinteistömaailman tuottama asuntojen hintojen raakadata analysoitiin käyttäen eCraftin Asuntopuntari tuotetta, ja visualisointiin lämpökarttavideoksi WhereOSin avulla.

Asuntojen hintakehitys pääkaupunkiseudulla (alla muut viisi Suomen suurinta kaupunkia). Vihreä = +5% vuosittainen hinnan nousu, punainen = -5% vuosittainen hinnan lasku.

Hintakehitysvideoilta (ks. muut Suomen kaupungit alla) voi selkeästi nähdä, kuinka vuosina 2008-2009 asuntojen hinnat laskivat finanssikriisin seurauksina, mutta siitä eteenpäin hintojen kehitys on ollut positiivista. Alueellinen kehitys, myös Helsingissä, mutta erityisesti pienemmissä kaupungeissa on ollut vaihtelevaa, mikä näkyy siinä että kaupunkien keskustat ovat pääosin vihreänä (hinta kasvaa) kun taas punaisena näkyvät alueet ovat keskustasta kauempana olevia kaupunginosia. “eCraftin ja WhereOSin tuottama animaatio kuvaa kiinnostavasti, miten asuntojen hinnat ovat kehittyneet viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana maan isoimmissa kaupungeissa. Se näyttää havainnollisesti, miten hintatasot kehittyvät eritahtisesti myös kaupunkien sisällä, ei vain kaupunkien välillä”, sanoo Taina Mustamo Kiinteistömaailmasta.

Hyperlokaalit hintaindeksit eCraftin Asuntopuntarilla

eCraftin Asuntopuntari on  software/data/AI as a service -palvelutuote, joka tarjoaa Suomen parhaat arviot asuntojen hinnoista ja niiden ennustetusta kehityksestä. “eCraftin Asuntopuntarin uniikki laskentamalli on erinomainen työkalu hyperlokaalien hintaindeksien laskemiselle”, sanoo Jussi-Pekka Partanen WhereOSista.

Tarkempi kuvaus eCraftin Asuntopuntarista löytyy artikkelista “Kuinka kehitimme Suomen parhaat asuntoennusteet osa 1

Videodatan visualisointi WhereOSilla

eCraftin asuntopuntarin data visualisoitiin käyttäen WhereOSin lämpökartan (heatmap) visualisointifunktiota sekä videon tuottamisfunktiota. Lämpökartta laskettiin jakamalla Suomi erittäin tarkkaan ruutuaineistoon ja jokaiselle ruudulle laskettiin Asuntopuntarin antamien asuntojen hintojen keskiarvo jokaiselle vuodelle ja kuukaudelle.

Kuukausipohjainen ruutuaineisto muutettiin visuaaliseen muotoon WhereOSin heatmaprender-funktiolla, ja yhdistettiin rendervideo-funktiolla lopulliseksi videoksi. Kokonaisuudessaan aineiston käsittely kuukausittaiseksi ruutuaineistoksi, lämpökartan visualisointi ja videon tuottaminen vaativat n. 10 riviä koodia WhereOS:issa. “WhereOS osoittautui mainioksi työkaluksi paikkatieto- ja aikasarjadatan käsittelyyn ja visualisointiin”, sanoo Tommi Vilkamo eCraftilta. ”Asuntomarkkinoiden kehitystä ei ole pystytty koskaan ennen näkemään kartalla näin tarkasti ja eläväisesti”.

Asuntojen kaupunkikohtainen hintakehitys

Alla olevista linkeistä voit katsoa asuntojen hintakehitysvideot kuudessa Suomen kaupungissa:

Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa, Espoo
Asuntojen hinnat Oulussa
Asuntojen hinnat Kuopiossa
Asuntojen hinnat Tampereella
Asuntojen hinnat Jyväskylässä
Asuntojen hinnat Turussa

Lisätiedot:

Hyperlokaalit asuntojen hintaindeksit, Tommi Vilkamo, Chief Data Scientist, eCraft, tommi.vilkamo@ecraft.com

Maantieteellisen aikasarjadatan analysointi visualisointi lämpökartoiksi ja videoiksi, Jussi-Pekka Partanen, Chief Data Scientist at WhereOS, jp@eaglepeaks.com

Related Post

Leave a Comment