Kiinteistömaailma, eCraft and WhereOS analyzed the house price development in Finland

Kiinteistömaailma, eCraft and WhereOS implemented together an analysis of house price development in six largest cities in Finland. The raw data produced by Kiinteistömaailma was analyzed with eCraft Property Valuator-tool, and visualized into a heatmap video using WhereOS. 

House price development in the capital area of Finland (see videos for other 5 largest cities below). Green = +5% yearly price increase, Red = -5% yearly price decrease. 

The price development videos clearly show, how the prices dropped during years 2008 and 2009 due to the world wide financial crisis, but after that the price development has been steady and positive. Regional development in the capital area, but also in smaller cities has varied a lot: the city centers usually show as green (price has increased), whereas red areas appear mostly further away from the city centers. “The heatmap animation produced by eCraft and WhereOS shows in an interesting way how real estate prices have development during the last decade in the largest cities of Finland. It shows clearly how price levels change in different cycles not only between large cities, but also in different areas within the cities”, says Taina Mustamo from Kiinteistömaailma.

Hyperlocal Price Indexes with eCraft Property Valuator

eCraft Property Valuator is a software/data/artificial intelligence as a service, which offers the best estimates and predictions for real estate price development in Finland. “eCraft’s Property Valuator is a unique model, and an excellent tool for calculating hyperlocal price indexes.”, says Jussi-Pekka Partanen from WhereOS.

More accurate description (in Finnish) can be found from the blog article: “Kuinka kehitimme Suomen parhaat asuntoennusteet osa 1

Visualizing Heatmap Videos with WhereOS

The data from eCraft Property Valuator was visualized using WhereOS heatmap rendering function. The heatmap was calculated by dividing Finland into very accurate grid and calculating the average house price for each of the grid cells for each year and month.

The monthly grid data was converted into a visual form using the heatmaprender-function ja combined into the final video file using rendervideo-function. In total, processing the price data from eCraft Real Estate Price Analysis into grid data, visualized heatmaps, and final video required roughly 10 lines of code in WhereOS. “WhereOS is an excellent tool to analyze and visualize geospatial timeseries data”, says Tommi Vilkamo from eCraft. ”It has never been possible to do such an accurate and lively visualization of real estate market data before.”

House Price Development in Six Largest Cities in Finland

You can see the videos of six largest cities using the links below:

House prices in capital region: Helsinki, Espoo, Vantaa
House prices in Tampere
House prices in Turku
House prices in Kuopio
House prices in Oulu
House prices in Jyväskylä

More information

For hyperlocal price index development contact Tommi Vilkamo, Chief Data Scientist at eCraft, tommi.vilkamo@ecraft.com

For geospatial timeseries data analysis and visualization of heatmaps and videos contact Jussi-Pekka Partanen, Chief Data Scientist at WhereOS, jp@eaglepeaks.com

Kiinteistömaailma, eCraft ja WhereOS analysoivat asuntojen hintojen kehityksen Suomessa

Kiinteistömaailma, eCraft ja WhereOS toteuttivat yhdessä analyysin Suomen kuuden suuren kaupungin asuntojen hintakehityksestä. Kiinteistömaailman tuottama asuntojen hintojen raakadata analysoitiin käyttäen eCraftin Asuntopuntari tuotetta, ja visualisointiin lämpökarttavideoksi WhereOSin avulla.

Asuntojen hintakehitys pääkaupunkiseudulla (alla muut viisi Suomen suurinta kaupunkia). Vihreä = +5% vuosittainen hinnan nousu, punainen = -5% vuosittainen hinnan lasku.

Hintakehitysvideoilta (ks. muut Suomen kaupungit alla) voi selkeästi nähdä, kuinka vuosina 2008-2009 asuntojen hinnat laskivat finanssikriisin seurauksina, mutta siitä eteenpäin hintojen kehitys on ollut positiivista. Alueellinen kehitys, myös Helsingissä, mutta erityisesti pienemmissä kaupungeissa on ollut vaihtelevaa, mikä näkyy siinä että kaupunkien keskustat ovat pääosin vihreänä (hinta kasvaa) kun taas punaisena näkyvät alueet ovat keskustasta kauempana olevia kaupunginosia. “eCraftin ja WhereOSin tuottama animaatio kuvaa kiinnostavasti, miten asuntojen hinnat ovat kehittyneet viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana maan isoimmissa kaupungeissa. Se näyttää havainnollisesti, miten hintatasot kehittyvät eritahtisesti myös kaupunkien sisällä, ei vain kaupunkien välillä”, sanoo Taina Mustamo Kiinteistömaailmasta.

Hyperlokaalit hintaindeksit eCraftin Asuntopuntarilla

eCraftin Asuntopuntari on  software/data/AI as a service -palvelutuote, joka tarjoaa Suomen parhaat arviot asuntojen hinnoista ja niiden ennustetusta kehityksestä. “eCraftin Asuntopuntarin uniikki laskentamalli on erinomainen työkalu hyperlokaalien hintaindeksien laskemiselle”, sanoo Jussi-Pekka Partanen WhereOSista.

Tarkempi kuvaus eCraftin Asuntopuntarista löytyy artikkelista “Kuinka kehitimme Suomen parhaat asuntoennusteet osa 1

Videodatan visualisointi WhereOSilla

eCraftin asuntopuntarin data visualisoitiin käyttäen WhereOSin lämpökartan (heatmap) visualisointifunktiota sekä videon tuottamisfunktiota. Lämpökartta laskettiin jakamalla Suomi erittäin tarkkaan ruutuaineistoon ja jokaiselle ruudulle laskettiin Asuntopuntarin antamien asuntojen hintojen keskiarvo jokaiselle vuodelle ja kuukaudelle.

Kuukausipohjainen ruutuaineisto muutettiin visuaaliseen muotoon WhereOSin heatmaprender-funktiolla, ja yhdistettiin rendervideo-funktiolla lopulliseksi videoksi. Kokonaisuudessaan aineiston käsittely kuukausittaiseksi ruutuaineistoksi, lämpökartan visualisointi ja videon tuottaminen vaativat n. 10 riviä koodia WhereOS:issa. “WhereOS osoittautui mainioksi työkaluksi paikkatieto- ja aikasarjadatan käsittelyyn ja visualisointiin”, sanoo Tommi Vilkamo eCraftilta. ”Asuntomarkkinoiden kehitystä ei ole pystytty koskaan ennen näkemään kartalla näin tarkasti ja eläväisesti”.

Asuntojen kaupunkikohtainen hintakehitys

Alla olevista linkeistä voit katsoa asuntojen hintakehitysvideot kuudessa Suomen kaupungissa:

Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa, Espoo
Asuntojen hinnat Oulussa
Asuntojen hinnat Kuopiossa
Asuntojen hinnat Tampereella
Asuntojen hinnat Jyväskylässä
Asuntojen hinnat Turussa

Lisätiedot:

Hyperlokaalit asuntojen hintaindeksit, Tommi Vilkamo, Chief Data Scientist, eCraft, tommi.vilkamo@ecraft.com

Maantieteellisen aikasarjadatan analysointi visualisointi lämpökartoiksi ja videoiksi, Jussi-Pekka Partanen, Chief Data Scientist at WhereOS, jp@eaglepeaks.com